Illa de Riu arròs

Som una empresa agrícola regentada actualment per la tercera generació de la família Trías, amb una activitat dedicada a la producció i comercialització sota la marca ILLA DE RIU d’arròs d’alta qualitat.

Produïm Llavors Certificades d’arròs, amb el Títol Oficial com Seleccionadors de Llavors, i així obtenim des de la primera generació, varietats diferents d’arròs per al nostre ús i per a la seva comercialització, entre aquestes llavors es troba la Bomba, que no es comercialitza per a més prestigi al producte final elaborat.

També produïm arròs comercial de diverses varietats que destinem a la indústria. Anualment es recullen a la nostra finca “Illa de Riu” (Delta de l’Ebre) aprox. 3400 Tm. D’arròs, de les quals un 18% són Bomba. Amb això volem destacar la qualitat del nostre producte.

En produir la nostra pròpia llavor i cultivar sense dependre de tercers, assegurem una màxima qualitat sense tenir en compte altres varietats, i amb una igualtat i uniformitat del producte constants.

Només l’elaboració a la Cooperativa del Montsià, que disposa d’unes instal·lacions modernes que compleixen totes les normatives de sanitat.

El nostre envàs té, a més d’una presentació elegant, un doble envàs interior precintat, per assegurar el millor manteniment i conservació.

Category: